Wie leiden de retraites

Akasajoti has been practising in Triratna since 2007 when she was 16. She was ordained in 2016 at Akashavana and given her name, which means ’she who’s radiance is like the sky'. She lived at Adhisthana for 4 years after taking part in the first Dharma Life course for young women, and will be going on a three-month retreat at the beginning of 2019.

 

Sinds haar eerste contact met het boeddhisme in 1985 is het niet meer weg te denken uit haar leven. Ze woonde 16 jaar in diverse retraitecentra in het buitenland en kwam in 2003 terug naar Nederland. De leer van Boeddha blijft haar verrassen in zijn eenvoud en diepgang: verandering is mogelijk. Mooi toch! We kunnen daar wel wat van gebruiken op deze aardbol. Op naar meer mededogen, stilte en rust.

heeft literatuurwetenschappen gestudeerd in Nederland, Spanje en Mexico. Ze werkt als docente Spaans in Groningen. In 1997 is ze in aanraking gekomen met boeddhisme in Mexico Stad en heeft sindsdien de leer van de Boeddha ter harte genomen en beoefend. In juni 2008 is ze toegetreden tot de Triratna boeddhistische orde. Amritapurna wil zich sterk maken om de Triratna boeddhistische beweging te vestigen in Noord Nederland.

Arthakusalin

is coördinator bij het Triratna Centrum Gent dat hij helpt uitbouwen tot een stadscentrum waar we de heldere en meedogende boodschap van de Boeddha ter beschikking stellen. Die boodschap is het antwoord op een manifeste behoefte in onze samenleving aan diepgaande ethische waarden. Die kunnen zowel ons persoonlijk leven gidsen als de verhoudingen op samenlevingsniveau.

In zijn praktijk en onderricht brengt hij mindfulness terug in zijn oorspronkelijke context en toont hij aan hoe schoonheid en verstilling kunnen bijdragen aan transformatie.

werd in 1999 lid van de Triratna boeddhistische orde. Was lange tijd werkzaam voor ethisch werkverband Windhorse Trading, een bedrijf voornamelijk gerund door praktiserende boeddhisten. Hij is voorzitter van het Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna en verzorgt daar cursussen en meditatieonderricht. Door de jaren heen bouwde hij ervaring op in het leiden van studiegroepen en retraites. Arthamitra maakt hierbij regelmatig gebruik van zijn achtergrond als zanger.

In 1992 kwam Dayapadma in contact met de Triratna boeddhistische beweging en is sindsdien volledig toegewijd aan het boeddhisme. Meditatie heeft haar wereld geopend en biedt haar een grenzeloos perspectief. Het is daarom niet meer weg te denken uit haar leven. Dayapadma is verbonden aan het Boeddhistisch Centrum Amsterdam, waar ze cursussen geeft in meditatie en boeddhisme.

 

was tot zijn 25ste Benedictijner monnik, studeerde daarna filosofie, was een van de medestichters van de groene partij in Vlaanderen en gedurende 8 jaar volksvertegenwoordiger (Tweede-Kamerlid) voor die partij. Hij kwam in 1988 in contact met de Triratna boeddhistische beweging. In 1996 richtte hij het Boeddhistisch Centrum Gent op. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar het omzetten van de visie van de Boeddha in uitdrukkingen die aansluiten bij onze westerse cultuur. Dhammaketu vindt heel veel inspiratie in de oude Pali teksten. Auteur van het recent verschenen boek: Boeddha NU

Dhammavedin is gepensioneerd leraar en ongeveer tien jaar actief in het Triratna Boeddhistisch Centrum Gent en in Metta Vihara. Hij zorgt mee voor de website, nieuwsbrieven en de tuin van Metta Vihara. In Gent geeft hij meditatieonderricht en introductie tot het boeddhisme.

Elfi Maasen is psycholoog en integratief psychotherapeute. Haar boeddhistische inzichten en houding helpen haar om mensen met psychische moeilijkheden te helpen.

Elfi kwam in 2008 voor het eerst in aanraking met Triratna en is sindsdien niet meer weg te slaan van het dharmische pad. Ze is actief in het Boeddhistisch Centrum Gent en in Metta Vihara. En daarnaast is ze één van de ‘trekkers’ van de Young Buddhists activiteiten in de Lage Landen.

  

Gunabhadri is geboren, woont en werkt in Amsterdam.
Toen zij 27 was trad zij toe tot de Triratna Boeddhistische Orde. Haar ontmoeting met Boeddhisme, training in Engeland en terugkomst naar Nederland beschrijft zij in het verhaal The Return Journey.
Van 2007 tot 2011 was zij voorzitter van het Boeddhistisch Centrum Amsterdam.

is sinds 1997 betrokken bij de Triratna boeddhistische beweging. In 2010 trad ze toe tot de Triratna Boeddhistische Orde en ontving de naam Jayavajri wat betekent “triomferende vajra”. Jayavajri heeft een grote liefde voor de dharma/de leer van de Boeddha. Ze is een echte no-nonsense dharma beoefenaar en kan dit vanuit een heldere geest als geen ander aan anderen uitleggen. Ze is inhoudelijk- èn practisch actief in Boeddhistisch Centrum Amsterdam en woont met anderen in een Triratna woongroep in Amsterdam. In het dagelijks leven werkt ze met veel plezier als milieu-inspecteur.

mieke kl b1

Kalyanagita werd in 2016 geordineerd in de Triratna Orde. Haar naam betekent 'zij die zingt van vaardig handelen'.
Ze verdeelt haar tijd tussen het ondersteunen van het Boeddhistisch Centrum Gent en cello lessen geven.
Ze houdt erg van verstilling en contemplatie, en de link hierin met schoonheid en waarheid (een andere betekenis trouwens van Kalyana: wat schoon is waar en wat waar is is schoon, naar J. Keats)

MV KarinvanKesteren

Karin van Kesteren kwam in het jaar 2000 voor het eerst in het Boeddhistisch Centrum Amsterdam voor een meditatiecursus. Dat was op een lastig moment in haar leven en het oefenen met meditatie bracht haar terug bij wat in het dagelijks leven belangrijk is: rust, eenvoud en vriendelijkheid.  Ze werkt zelfstandig als coach voor individuen, teams en organisaties . Ze woont samen met Kees en is moeder en oma.

is in 1985 in contact gekomen met de Triratna boeddhistische beweging. Al gauw werd hij door het mediteren gegrepen en dit is nog steeds zijn grote liefde. Hij vindt het belangrijk om zijn enthousiasme voor het mediteren over te brengen en om anderen te leren om van het mediteren te genieten. Hij doet dit zowel tijdens het leiden van de retraites als tijdens avonden in het Boeddhistisch Centrum Amsterdam en Arnhem.

MAITREYABANDHU kl

Maitreyabandhu lives and works at the London Buddhist Centre and has been ordained into the Triratna Buddhist Order for 27 years. He has written three books on Buddhism (Windhorse Publication) including the best-selling Life with Full Attention:a Practical Course in Mindfulness. He has also has published two collections of poetry with Bloodaxe Books. He is a Public Preceptor.

 

Matridaya is sinds ongeveer 2000 betrokken bij Triratna. Haar eerste ontmoeting in het Boeddhistisch Centrum was er een van hartelijkheid en zich welkom voelen. Dat is zo gebleven.

Beoefening van de Dharma in de dagelijkse praktijk van een gezin, partner en 3 kinderen (uitwonend) en een baan als pedagogisch adviseur is voor haar zinvol.
Daarnaast leidt ze met liefde en betrokkenheid studiegroepen en meditaties in West Graftdijk waar ze woont.

Een goede vriendin zijn voor anderen en zichzelf en mensen ondersteunen op hun pad naar meer inzicht en verdieping doet ze met warme betrokkenheid.
Tuinieren en buiten zijn is haar hobby.

Maitriveer Nagarjuna was ordained into the Triratna Buddhist Order in 2006. He is presently working as an Assistant Professor at The EFL National University at Hyderabad. He has been involved with reviving the Dharma and the Buddhist Culture in India, especially through the Training of Youths in the teachings of the Buddha and Dr. Ambedkar, Educational Guidance, and Cultivating the Buddhist artistic movement in India in general.

He is also involved in the upcoming Triratna Project at Bodhgaya - the place where Buddha attained Enlightenment.

Maitriveer Nagarjuna regularly travels to Europe to nourish the bond between East and West through his brothers and sisters in the Triratna Sangha. He also pays yearly visits to Hungary to work among the Roma Community, leading retreats and training them in the teachings of Dr Ambedkar and the Buddha.

 

manigarbha2017 

Manigarbha

woont sinds kort weer in Amsterdam, want ze is verknocht aan Nederland. Sinds haar eerste retraite (in Spanje) in 1997 is het voor haar helder dat boeddhisme in combinatie met op retraite gaan en stilte een waardevolle trapleuning zijn om zo authentiek mogelijk in het leven te kunnen staan. Voor haar speelt (meditatie)beoefening zich niet enkel af op een kussentje maar vooral ook door dingen te doen. Ze woonde ruim vier jaar in het retraite centrum Akashavana in Spanje, een retraite centrum voor vrouwen die tot de Triratna Orde toe treden.  Zekookte vele jaren op retraites in Nederland en ze maakt nu onder ander de posters voor Metta vihara.

Marjan kwam in 2014 met haar gezin naar Metta Vihara voor een klus en familieretraite, de kok was ziek, ze is daar gaan koken en tot nu toe niet mee gestopt. Voor de familieretraite is zij een stuwende kracht geworden. Ze plant verder koks en organisatoren voor de retraites. Ze heeft een gezin met 3 zonen en werkt in de zorg. Ze heeft zich verder sterk verbonden met het Boeddhistische pad bij Triratna. Dit vanuit de behoefte en overtuiging dat een meditatieve weg essentieel is om een leven midden in de maatschappij met meer bewustzijn, compassie en liefde te kunnen vorm geven.

werkt al bijna dertig jaar als freelance vertaalster van boeken, vooral over spiritualiteit, filosofie en boeddhisme, en is sinds 2002 bij Triratna betrokken. Ze houdt van poëzie en literatuur, reflectie en meditatie, en vooral van de ‘vertaling’ van de boeddhistische leer in praktisch handelen en van de vragen die zich daarbij voordoen.

Mokshagandhi2016

is actief bij het Boeddhistisch Centrum Amsterdam en in Metta Vihara.

Haar creativiteit zet ze in voor het maken van posters, het inrichten en verfraaien van beide centra. Ze is voortdurend op zoek naar diepgang en meer 'rust, eenvoud en tevredenheid' in haar leven. Ze werkt in een hospice omdat vergankelijkheid en de dood voor haar een bron van inspiratie zijn voor het leven. In 2008 is ze toegetreden tot de Triratna boeddhistische orde.

(Met Mokshagandi op retraite weet je dat er ruimte is voor speelsheid, spontaniteit en ontspanning.)

Nagesvara has been meditating since 1998. Since his ordination in Spain in 2006 he has been teaching meditation in the UK, Sweden and Spain. In 2017 he did a year long meditation retreat together with three other practitioners under the guidance of Vessantara. He has helped establishing Triratna in Barcelona and is about to pioneer a new Triratna community in Madrid.

Nagesvara beoefent meditatie sinds 1998. Sinds zijn ordinatie in Spanje in 2006 geeft hij meditatie-onderricht in Engeland, Zweden en Spanje. In 2017 heeft hij samen met drie anderen een meditatie-retraite van een jaar gedaan, onder begeleiding van Vessantara. Hij heeft geholpen met de opzet van Triratna Barcelona en gaat nu beginnen met het opzetten van een Triratna-gemeenschap in Madrid.

Parina juni2019

Parina woont in Amsterdam, in de woongemeenschap Subhavana. Ze is sinds het begin van dit jaar voorzitter van Boeddhistisch centrum Amsterdam, een verantwoordelijkheid waarin ze haar creativiteit en speelsheid verbindt met helderheid en gewaarzijn. Op retraite zijn en retraites leiden zijn onlosmakelijk verbonden met haar leven: de eenvoud, focus, verstilling, weg zijn uit de drukke stad met haar afleidingen zijn broodnodig van tijd tot tijd.

Prajñahridaya first encountered Triratna in 2013 aged 25. A year later he realised that this was what he wanted to commit his life to, and so after taking part in the 5 month Dharma Life course at Adhisthana he moved to Padmaloka Men's Retreat Centre to live, practice and serve in community and team based right livelihood. He was ordained in April 2018 at Guhyaloka and given the name 'Prajñahridaya', which means 'He who places his Heart in Wisdom'. Since then has continued to work at Padmaloka as the support team manager.

Prajnaketu is the Young Buddhists' Co-ordinator for the UK and Mainland Europe. He was ordained in 2014 and his name means 'he who holds a lamp of wisdom'. He started practising meditation in 2002 and came across the Triratna Buddhist Community in West London in 2009. He now lives in a mixed community in Oxford, UK with his partner and another young couple, and apart from his Buddhist activities he is a keen practitioner of T'ai Chi Chuan.

Sandra maakte een aantal jaren geleden kennis met Triratna en is sindsdien heel regelmatig en actief aanwezig. Retraites in Metta Vihara staan ook met de regelmaat van de klok in haar agenda. Ze woont met haar 3 kinderen in Lede en is werkzaam als verpleegkundige in de zorg voor mensen met dementie.

Silavadin (Meynard Vasen) kwam in 1995 in aanraking met de Triratna beweging, en werd direct gegrepen door meditatie en retraites. Hij werkte in de antroposofische zorg voor verstandelijk gehandicapten, en studeerde filosofie in Nederland en België. Hij houdt ervan de Dharma met Westerse vormen van filosofie te vergelijken. Woonde vier jaar in Vajraloka, een retraite-gemeenschap in Wales, en woont en werkt nu in Groningen.

opgeleid als anesthesie-verpleegkundige en acupuncturiste, begon in 1984 te mediteren en zich te verdiepen in boeddhisme als levensweg. Zij werd geordineerd in 1999 en was daarna verbonden aan Boeddhistisch Centrum Amsterdam en sinds 2008 aan Boeddhistisch Centrum Arnhem. Zij is ook betrokken bij het project om Dharma boeken van Sangharakshita te vertalen en op een website te publiceren.

Steven Heyde is al sinds zijn jonge jaren (ca. 2006) betrokken bij Triratna. In zijn vrije tijd is hij te vinden in zijn echte thuis, het boeddhistisch centrum Gent. Hij is betrokken als vrijwilliger bij Metta Vihara, waar hij verantwoordelijkheden opneemt voor de tuin. Hij heeft een gezonde obsessie met de omvorming van Metta Vihara tot een inspirerende plek voor en van iedereen.

 Tarini2016klein

Tarini heeft het Boeddhisme leren kennen in Nederland, maar woont nu in Gent en is daar al lange tijd actief in het Triratna Boeddhistisch Centrum.
Vanaf het begin van haar beoefening hield ze van meditatie, maar ook studie en vooral mensen hebben een vaste plaats in haar dagelijks leven.
Ze begeleidt studiegroepen in het Centrum en deelt haar ervaring in persoonlijke contacten met andere beoefenaars.
Omdat Tarini een “mensen-mens” is, vindt ze vriendschap heel belangrijk, niet in de zin van een vriend hebben, maar een vriend zijn.

In haar eigen beoefening vindt ze behalve meditatie, studie en contacten met mensen, ook eenvoud, rust en stilte belangrijk.
Dit is omdat deze drie kwaliteiten tot verstilling leiden en verstilling tot verdieping en tevredenheid.
Ze probeert doorlopend een evenwicht te vinden tussen de actieve en stille elementen in haar leven, hetgeen niet gemakkelijk is.

Tejananda2017

I have been practising Buddhism and meditation for over 30 years and Iam a member of the Triratna Buddhist Order since 1980. Since becoming an Order member, I have worked in a vegetarian cafe in Croydon, helped establish the Bristol Buddhist Centre, of which I was chairman for six years, worked for the Karuna Trust, written a book introducing the fundamentals of Buddhism ‘The Buddhist Path to Awakening’ (published by Windhorse Publications), and taught meditation and Dharma in many parts of the UK, Europe and the USA.

I have been part of the resident / teaching team at Vajraloka since 1995 and became chairman of the centre in 2001. In meditation I have practiced just about everything in the repertoire of the Triratna Buddhist Community and am now particularly inspired by the ‘formless’ or ‘awareness’ approaches arising from just sitting, as well as by devotion to Vajrasattva, Padmasambhava and Vajrayogini, which all finds reflection in my ‘Formless Meditation – Opening to Awareness’ retreats. I’m steadily putting up my writings about meditation and Dharma and other personal news and views on my personal website.

Is een duizendpoot. Soms kom je hem tegen als nerd (z'n dagelijks werk), soms als familiemens, soms als wereldreiziger maar bovenal als Ordelid. Naast in Amsterdam en Hengstdijk natuurlijk geeft hij ook regelmatig les voor de Triratna boeddhistische beweging in India en Sri Lanka. Zijn naam heeft iets van doen met oerhollandse kwaliteiten als recht door zee handelen en rechtschapenheid.

 Vajradevi kl

Vajradevi

has been meditating since 1985 and has been ordained for 24 years. She has been practising and teaching mindfulness with a strong insight dimension for many years. To further her practice she has studied with specialists on Satipatthana on long retreats in Burma and the US.

Between 2000-2007 she was involved in fundraising for and setting up Akashavana retreat centre for women's ordinations, in Spain.

You can read her meditation blog at www.uncontrivedmindfulness.net

Virginie kwam eind 2009 in aanraking met de Triratna beweging en werd direct gegrepen door meditatie en retraites.

Zij heeft Gewoon Leven opgericht. Gewoon Leven biedt haar de kans om samen met andere mensen (o.a. jonge mensen met dementie en mantelzorgers) in verbinding te gaan en dit zoveel mogelijk buiten in de natuur (een plaats waar geven, rust en vriendelijkheid belangrijk zijn).

Ze woont samen met Jo en is mama van drie zonen. Zij is zowel betrokken bij Metta Vihara als in het Boeddhistisch Centrum Gent.

deed in 1996 mee aan een introductiedag meditatie van Triratna en ze wist meteen dat het goed was! Ze kwam er al gauw achter dat meditatie en boeddhisme nauw met elkaar verbonden zijn en blijft zich verbazen over de onuitputtelijke bron van inzicht en inspiratie die ze daar uit kan halen.  Viryamani werkt als accountmanager en woont in Amsterdam.