Wie leiden de retraites

 

Sinds haar eerste contact met het boeddhisme in 1985 is het niet meer weg te denken uit haar leven. Ze woonde 13 jaar in diverse retraitecentra in het buitenland en sinds een aantal jaren woont ze met 4 anderen in een woongroep in Amsterdam, want samen wonen, en samen werken, heeft haar fascinatie. De leer van Boeddha blijft haar verrassen in zijn eenvoud en diepgang: verandering is mogelijk. Mooi toch! We kunnen daar wel wat van gebruiken op deze aardbol. Op naar meer mededogen, stilte en rust. 

Amritapurna

heeft literatuurwetenschappen gestudeerd in Nederland, Spanje en Mexico. Ze werkt als docente Spaans in Groningen. In 1997 is ze in aanraking gekomen met boeddhisme in Mexico Stad en heeft sindsdien de leer van de Boeddha ter harte genomen en beoefend. In juni 2008 is ze toegetreden tot de Triratna boeddhistische orde. Amritapurna wil zich sterk maken om de Triratna boeddhistische beweging te vestigen in Noord Nederland.

Arthakusalin

is coördinator bij het Triratna Centrum Gent dat hij helpt uitbouwen tot een stadscentrum waar we de heldere en meedogende boodschap van de Boeddha ter beschikking stellen. Die boodschap is het antwoord op een manifeste behoefte in onze samenleving aan diepgaande ethische waarden. Die kunnen zowel ons persoonlijk leven gidsen als de verhoudingen op samenlevingsniveau.

In zijn praktijk en onderricht brengt hij mindfulness terug in zijn oorspronkelijke context en toont hij aan hoe schoonheid en verstilling kunnen bijdragen aan transformatie.

Arthamitrav2

werd in 1999 lid van de Triratna boeddhistische orde. Was lange tijd werkzaam voor ethisch werkverband Windhorse Trading, een bedrijf voornamelijk gerund door praktiserende boeddhisten. Hij is voorzitter van het Boeddhistisch Centrum Amsterdam Triratna en verzorgt daar cursussen en meditatieonderricht. Door de jaren heen bouwde hij ervaring op in het leiden van studiegroepen en retraites. Arthamitra maakt hierbij regelmatig gebruik van zijn achtergrond als zanger.

Dayapadma

In 1992 kwam Dayapadma in contact met de Triratna boeddhistische beweging en is sindsdien volledig toegewijd aan het boeddhisme. Meditatie heeft haar wereld geopend en biedt haar een grenzeloos perspectief. Het is daarom niet meer weg te denken uit haar leven. Dayapadma is verbonden aan het Boeddhistisch Centrum Amsterdam, waar ze cursussen geeft in meditatie en boeddhisme.

Dhammaketu

was tot zijn 25ste Benedictijner monnik, studeerde daarna filosofie, was een van de medestichters van de groene partij in Vlaanderen en gedurende 8 jaar volksvertegenwoordiger (Tweede-Kamerlid) voor die partij. Hij kwam in 1988 in contact met de Triratna boeddhistische beweging. In 1996 richtte hij het Boeddhistisch Centrum Gent op. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar het omzetten van de visie van de Boeddha in uitdrukkingen die aansluiten bij onze westerse cultuur. Dhammaketu vindt heel veel inspiratie in de oude Pali teksten. Auteur van het recent verschenen boek: Boeddha NU

Dhammavedin is gepensioneerd leraar en ongeveer tien jaar actief in het Triratna Boeddhistisch Centrum Gent en in Metta Vihara. Hij zorgt mee voor de website, nieuwsbrieven en de tuin van Metta Vihara. In Gent geeft hij meditatieonderricht en introductie tot het boeddhisme.

  gunabhadri_langer2

Gunabhadri is geboren, woont en werkt in Amsterdam.
Toen zij 27 was trad zij toe tot de Triratna Boeddhistische Orde. Haar ontmoeting met Boeddhisme, training in Engeland en terugkomst naar Nederland beschrijft zij in het verhaal The Return Journey.
Van 2007 tot 2011 was zij voorzitter van het Boeddhistisch Centrum Amsterdam.

Jayavajrib

is sinds 1997 betrokken bij de Triratna boeddhistische beweging. In 2010 trad ze toe tot de Triratna Boeddhistische Orde en ontving de naam Jayavajri wat betekent “triomferende vajra”. Jayavajri heeft een grote liefde voor de dharma/de leer van de Boeddha. Ze is een echte no-nonsense dharma beoefenaar en kan dit vanuit een heldere geest als geen ander aan anderen uitleggen. Ze is inhoudelijk- èn practisch actief in Boeddhistisch Centrum Amsterdam en woont met anderen in een Triratna woongroep in Amsterdam. In het dagelijks leven werkt ze met veel plezier als milieu-inspecteur.

mieke kl b1

Als Mieke kwam ze in contact met de Triratna Beweging in 2007 via het Boeddhistisch centrum in Gent, de stad waar ze ook woont. Die eerste contacten al deden haar diepgaand beseffen dat ze de leer van Boeddha blijvend wil volgen. Deze aspiratie uit zich in haar dagelijks leven in haar beoefening van meditatie en studie, en haar inzet en betrokkenheid bij het centrum in Gent. Ze is ook werkzaam als celliste en moeder van een schat van een zoon.

Ksantivadin2

is in 1985 in contact gekomen met de Triratna boeddhistische beweging. Al gauw werd hij door het mediteren gegrepen en dit is nog steeds zijn grote liefde. Hij vindt het belangrijk om zijn enthousiasme voor het mediteren over te brengen en om anderen te leren om van het mediteren te genieten. Hij doet dit zowel tijdens het leiden van de retraites als tijdens avonden in het Boeddhistisch Centrum Amsterdam en Arnhem.

Maitridaya is sinds ongeveer 2000 betrokken bij Triratna. De onvoorwaardelijke hartelijkheid en het zich welkom voelen maakte toen dat ze bleef komen.

Dharma beoefenen in de dagelijkse praktijk met een gezin en haar werk als pedagogisch adviseur is voor haar belangrijk. Een goede vriendin zijn voor anderen en zichzelf.
Meditatie en verbinding aangaan met mensen en ze ondersteunen op het pad naar meer inzicht en verdieping doet ze met veel liefde.

In West Graftdijk leidt ze met passie studie- en meditatie groepen.

werkt al bijna dertig jaar als freelance vertaalster van boeken, vooral over spiritualiteit, filosofie en boeddhisme, en is sinds 2002 bij Triratna betrokken. Ze houdt van poëzie en literatuur, reflectie en meditatie, en vooral van de ‘vertaling’ van de boeddhistische leer in praktisch handelen en van de vragen die zich daarbij voordoen.

Mokshagandhi2016

is actief bij het Boeddhistisch Centrum Amsterdam en in Metta Vihara.

Haar creativiteit zet ze in voor het maken van posters, het inrichten en verfraaien van beide centra. Ze is voortdurend op zoek naar diepgang en meer 'rust, eenvoud en tevredenheid' in haar leven. Ze werkt in een hospice omdat vergankelijkheid en de dood voor haar een bron van inspiratie zijn voor het leven. In 2008 is ze toegetreden tot de Triratna boeddhistische orde.

(Met Mokshagandi op retraite weet je dat er ruimte is voor speelsheid, spontaniteit en ontspanning.)

foto zee

Parina is voorzitter van Metta Vihara. Dat betekent in haar geval zowel voorzitter van het formele bestuur -dat toeziet op alle zakelijke aspecten- en voorzitter voor wat betreft de inhoudelijke werking van metta vihara. Samen met ongeveer 30 vrijwilligers ervoor zorgen dat Metta Vihara daadwerkelijk een verblijfplaats van vriendelijkheid is. Parina woont in het huis naast het retraitecentrum. Naast haar activiteiten voor Metta Vihara werkt ze als zelfstandig gevestigd trainer en projectleider binnen de zorg- en welzijnssector. Ze  is moeder van twee volwassen zoons. Haar fascinatie is het volle dagelijkse leven te verbinden met de beoefening van gewaarzijn, vriendelijkheid en wijsheid.

Sandra maakte een aantal jaren geleden kennis met Triratna en is sindsdien heel regelmatig en actief aanwezig. Retraites in Metta Vihara staan ook met de regelmaat van de klok in haar agenda. Ze woont met haar 3 kinderen in Lede en is werkzaam als verpleegkundige in de zorg voor mensen met dementie.

Silavadin (Meynard Vasen) kwam in 1995 in aanraking met de Triratna beweging, en werd direct gegrepen door meditatie en retraites. Hij werkte in de antroposofische zorg voor verstandelijk gehandicapten, en studeerde filosofie in Nederland en België. Hij houdt ervan de Dharma met Westerse vormen van filosofie te vergelijken. Woonde vier jaar in Vajraloka, een retraite-gemeenschap in Wales, en woont en werkt nu in Groningen.

Sobhanandi

opgeleid als anesthesie-verpleegkundige en acupuncturiste, begon in 1984 te mediteren en zich te verdiepen in boeddhisme als levensweg. Zij werd geordineerd in 1999 en was daarna verbonden aan Boeddhistisch Centrum Amsterdam en sinds 2008 aan Boeddhistisch Centrum Arnhem. Zij is ook betrokken bij het project om Dharma boeken van Sangharakshita te vertalen en op een website te publiceren.

 Tarini2016klein

Tarini heeft het Boeddhisme leren kennen in Nederland, maar woont nu in Gent en is daar al lange tijd actief in het Triratna Boeddhistisch Centrum.
Vanaf het begin van haar beoefening hield ze van meditatie, maar ook studie en vooral mensen hebben een vaste plaats in haar dagelijks leven.
Ze begeleidt studiegroepen in het Centrum en deelt haar ervaring in persoonlijke contacten met andere beoefenaars.
Omdat Tarini een “mensen-mens” is, vindt ze vriendschap heel belangrijk, niet in de zin van een vriend hebben, maar een vriend zijn.

In haar eigen beoefening vindt ze behalve meditatie, studie en contacten met mensen, ook eenvoud, rust en stilte belangrijk.
Dit is omdat deze drie kwaliteiten tot verstilling leiden en verstilling tot verdieping en tevredenheid.
Ze probeert doorlopend een evenwicht te vinden tussen de actieve en stille elementen in haar leven, hetgeen niet gemakkelijk is.

Is een duizendpoot. Soms kom je hem tegen als nerd (z'n dagelijks werk), soms als familiemens, soms als wereldreiziger maar bovenal als Ordelid. Naast in Amsterdam en Hengstdijk natuurlijk geeft hij ook regelmatig les voor de Triratna boeddhistische beweging in India en Sri Lanka. Zijn naam heeft iets van doen met oerhollandse kwaliteiten als recht door zee handelen en rechtschapenheid.

vajramayi_uitgesneden_klein

Is sinds 1986 betrokken bij de Triratna Boeddhistische beweging. Naast het geven van Boeddhistisch onderricht, is ze werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Ze heeft Boeddha Natuur kampeerretraites mee opgericht. Ze is werkzaam in het beheerteam van Metta Vihara.

Annemieke

deed in 1996 mee aan een introductiedag meditatie van Triratna en ze wist meteen dat het goed was! Ze kwam er al gauw achter dat meditatie en boeddhisme nauw met elkaar verbonden zijn en blijft zich verbazen over de onuitputtelijke bron van inzicht en inspiratie die ze daar uit kan halen.  Viryamani werkt als accountmanager en woont in Amsterdam.