Boeddhisten krijgen nogal eens te horen: 'Jullie zijn navelstaarders. Met al dat mediteren help je geen honger, ziekte, armoede, uitbuiting en oorlog de wereld uit.'

Nochtans is anderen helpen de essentie van wat de Boeddha zelf deed en ons aanraadt te doen. Tegenwoordig nemen boeddhisten wel initiatieven om een actieve sociale en politieke rol te spelen. Zen- en mindfulness-leraar Edel Maex uitte onlangs kritiek op de onmenselijkheid van politici inzake vluchtelingen. Hij zegt: 'Boeddhisme is niet naar binnen gaan, maar naar buiten gaan.'

Boeddhisten van alle scholen wereldwijd steunen de Moslims van Myanmar. Triratna steunt de gediscrimineerde Roma-Zigeuners uit Hongarije.

   

Vier Hongaarse Roma-Zigeuners namen deel aan een internationale retraite in Metta Vihara.

Hongaarse zigeuners, bekend als de Roma-gemeenschap, hebben een diepe band met de Dalits (onaanraakbaren, kastelozen) van India. Beide gemeenschappen worden gediscrimineerd, kunnen geen toegang krijgen tot onderwijs of werk en worden als minderwaardig gezien. Boeddhistische Roma zijn zeldzaam, geïsoleerd en missen een sangha, wat het ongelooflijk moeilijk maakt om vriendschappen te cultiveren.

Zoals de Indiase Dharma revolutie de Dalits een stem gaf en een massale mensenrechtenbeweging inspireerde, zo heeft de Hongaarse tak van de Triratna-gemeenschap het 'Jai Bhim-netwerk' ontwikkeld. Dat stichtte onder meer de Dr. Ambedkar High School. Een aantal Roma zitten nu op de universiteit.

Boeddhistische actie voor de Rohinga's in Myanmar

Boeddhistische leiders van de hele wereld zetten een humanitaire actie op voor de Rohinga vluchtelingen en ondertekenen een brief aan de Birmaanse overheid en boeddhistische gemeenschap waarin ze de acties van het leger en de steun van boeddhistische monniken daarvoor aanklagen.

Lees de brief, onderteken hem en geef financiële steun.

 

Vooraanstaande leden van de Triratna Boeddhistische Orde gaven een eigen verklaring uit. Ze schrijven  onder meer: 

 

Er kan geen boeddhistische rechtvaardiging zijn voor dergelijk geweld. Het plegen van of aanzetten tot geweld, ingegeven door haat en vooroordelen, druist in tegen de leringen van de Boeddha en vormt een fundamentele schending van boeddhistische ethische principes. [...]

In het bijzonder drukken de vijf ethische voorschriften die door de Boeddha worden onderwezen het beginsel van ahimsa uit, of van niet schaden  toebrengen. Ze ondersteunen onze training in mededogen - in onze acties, in onze woorden en zelfs in onze gedachten.

Verder spoorde de Boeddha zijn volgelingen aan om liefdevolle vriendelijkheid te cultiveren - niet alleen voor iemands familie of etnische groep, maar ook voor vreemden en voor degenen met wie we in conflict zijn.

 

 Lees de verklaring.